08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Utredning – Nyckelbensled

Vid smärtor över nyckelbensleden är det sällan nödvändigt med någon annan undersökning än en vanlig röntgen. Artros i nyckebensleden syns mycket bra på en vanlig röntgenbild. Visserligen ser man även en artros med hjälp av en MR undersökning, men det är betydligt svårare att bilda sig en bra helhets uppfattning om hur omfattande artrosen är.