08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Resultat impingement

En operation för impingement är ett tekniskt mycket enkelt ingrepp. Ingreppet utförs på ett stort antal kliniker i Sverige med goda resultat.

  • Det överlägset vanligaste misstaget är att operera patienter som inte har tillräckligt ont. En akromioplastik fungerar inte på patienter med lätta smärtor. Besvikelsen blir stor över den uteblivna smärtlindringen.
  • Patienter med hyperlaxitet kan förvisso opereras för impingement med goda resultat, men dessa patienter skall handläggas av en superspecialist. Det är mycket att tänka på både under operationen och under en rehabilitering.
  • En bristfällig rehabilitering och en bristfällig egenträning gör att problemen med sammanväxtningar ökar. De patienter som upplever den största smärtlindringen månaden efter operationen, förstår inte alltid att smärtan kommer tillbaka utan träning.

Resultaten efter operationen för inklämd sena är generellt sett goda. Kvalitetsmätningar på LÖWET (år 2006) visade att 89 % av patienterna var nöjda eller mycket nöjda med operationsresultatet ett år efter operationen. Framför allt minskar smärtan nattetid. Slutresultatet kan dock inte bedömas innan det gått ett år. Symtomen brukar också gradvis minska upp till 2 år efter operationen.

Efter ytterligare något år är det sannolikt att resultaten stabiliserats som goda eller mycket goda hos 85% av patienterna.

Hittar man slitage eller skador på senor och brosk under operationen påverkar detta slutresultatet. Små senskador ökar märkligt nog sannolikheten för en mycket god prognos. Har du stora förkalkningar i senorna så tar det längre tid att bli bra. Men samma sak här, förkalkningar har ett positivt samband med goda resultat på sikt. Har du slitage på brosket i nyckelbensleden så har detta ingen negativ inverkan på slutresultatet. Slitage på brosket i själva axelleden (glenohumeral artros) talar för en sämre prognos.

Avsaknaden av fynd som senskador, förkalkningar, artros i nyckelbensleden och inflammation av ledkapsel är paradoxalt nog vanligare hos patienter med misslyckade operationer. Vidare är en överrörlighet ett fynd som är vanligare hos patienter där operationen misslyckas.

De patienter som snabbt får ett bättre rörelseomfång har en mycket bra prognos efter operationen, även om smärtorna kan finnas kvar i flera månader. De patienter som utvecklar en stelhet efter operationen (frozen shoulder) har en sämre prognos. Men många av dessa blir bättre (70%) efter en reoperation.

Smärtor i huvudet, nacken, ryggen, armbågen eller underarmen blir inte bättre av en inklämningsoperation. Prickningar och domningar i fingrarna förbättras hos 80 % av patienterna som framgångsrikt opererats för axelproblem.

Vid överrörlighet är ändå prognosen efter en operation ganska bra. Men det tar betydligt längre tid innan man ser resultatet av operationen. Vanligen reduceras smärtan under natten och i vila. Men en del gånger återkommer smärtan när axelleden belastas. Det kan då vara nödvändgit med en andra operation där man stramar åt lite av ledkapseln.

Kvalitetsmätning vid LÖWET 2006

lowet

Att mäta resultaten efter en operation är mycket svårt. Det finns en rad olika faktorer som lätt gör att en mätning blir missvisande. Det är mycket svårt att jämföra resultaten mellan olika sjukhus eftersom resultaten är starkt beroende av hur man ställer diagnos och vilka kriterier man har för att operera patienterna. Just skickligheten att ställa rätt diagnos är möjligen viktigare än skickligheten att operera.

Resultaten som presenteras i ovanstående tabell är jämförbart med vad de flesta axelspecialister uppnår efter inklämningsoperationer. Det är viktigt att tänka på att uppföljningstiden bara är 1-1.5 år, varför man kan förvänta sig att ett litet antal av de opererade patienterna får drabbas av nya axelproblem med tiden.