08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Självläkning

Till skillnad från många andra leder så har axelleden en väldig kraft att läka ut många sjukdomar. Denna läkningsprocess stimuleras av att axelleden aktiveras och utsöndrar läkande tillväxtfaktorer och hormoner i vävnaderna. Rädsla och inaktivitet sätter effektivt stopp för självläkande processer.

Någon egentlig diagnos är inte nödvändig för att behandla en smärta i axelleden. En vanlig röntgenundersökning kan däremot minska oron över att det kan vara “något farligt”.

Det är viktigt att du tidigt kommer igång med att aktiver axeln på ett smärtlindrande sätt. Sjukgymnaster är speciellt utbildade i detta. Du går inte till en sjukgymnast endast för en behandling av din axelsmärta utan också för en funktionell bedömning och utvärdering av hur problemet utvecklas.

När hjälper sjukgymnastik?

Impingement

Denna sjukdom innebär att patienten tappar kontrollen över axelns finjusterande muskulatur. För att återfå kontrollen krävs det att patienten tränar de muskler som kontrollerar ledhuvudet. Sjukgymnastik hjälper bäst i tidigt skede av sjukdomen. Närmare 70% blir bra. Har du gått med problemen i många år kan det vara svårare att bli bra med sjukgymnastik.

Rotatorcuffruptur

Vid en rotatorcuffruptur drabbas patientens axel av flera parallella problem. En del av dessa problem kan hanteras med sjukgymnastik. Patienter med en låg aktivitetsnivå förbättras oftast med sjukgymnastik medans patienter med en hög aktivitetsnivå förvisso oftast blir bättre, men oftast inte helt bra. En stor poäng med sjukgymnastik är att ledkapseln och de skadade senornas elasticitet ökar så det blir lättare att dra ut senorna vid en operation.

Axeln ur led

Vid medfödd instabilitet, hyperlaxitet eller överrörlighet får man oftast en påtaglig effekt av träning med styrka och koordination. Patienter som har en träningsvana lyckas väldigt ofta med sin rehabilitering. När axeln hoppat ur led efter en olycka är värdet begränsat vad gäller att träna upp själva stabiliteten. Lite älder patienter kan lätt få problem med impingement, rotatorcuff eller biceps efter en urledvridning, varför sjukgymnastik är av större värde i denna åldersgrupp.

Frozen shoulder/frusen axel

Värdet av rörelseträning vid en tidig fas av frozen shoulder är omdiskuterat. Däremot så kan sjukgymnasten mycket enkelt ställa diagnos, följa sjukdomsförloppet och smärtlindra. När den akuta fasen gått över så börjar du träna för att få upp rörligheten i den stelnade axeln.

“Jag vill helst inte träna utan att en ortopedspecialist säger åt mig hur jag skall träna.”

En del patienter överskattar värdet av att tidigt träffa en axelspecialist och underskattar vinsterna med att tidigt bli bedömd av en sjukgymnast. På samma sätt som en sjukgymnast saknar kunskaper om operationstekniker saknar en axelkirurg kunskaper om träningstekniker.

“Jag vill träffa en axelspecialist för att få ett träningsprogram.”

De träningsprogram som presenteras på denna website är inte skrivna av en axelkirurg utan av en sjukgymnast. Kirurgen opererar, sjukgymnasten tränar. Det är bättre att bli remitterad för träning i första hand och till operation i andra hand.