08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Axelledens anatomi

Deltoideus-muskeln

Deltoideus

Deltoideus muskeln fäster på akromions övre del och är den stora kraftiga muskeln som omger hela axelleden. Den lilla nyckelbens-leden är axelledens enda stabila förankring mot resten av kroppen. Det innebär att denna led utsätts för en enorm belastning varje gång du lyfter din arm. På bilden intill ser man axelleden framifrån.

Rotatorcuffen och akromion

Rotatorcuffen och akromion

Ledhuvudet omslutes av fyra senor som tillsammans bildar rotatorcuffen. Rotatorcuffen är viktig för att kunna utföra lyftande och roterande rörelser i axelleden. Akromion bildar bentaket på kanalen som supraspinatus senan löper genom. Deltoideus muskeln fäster på akromion. På bilden intill ser man axelleden framifrån.

Det finns tre viktiga senor i rotatorcuffen.

  • Supraspinatus är den övre senan
  • Infraspinatus senan är den bakre senan (syns ej på bilden)
  • Subscapularissenan är den främre senan.

Rotatorcuffkanalen

Rotatorcuff kanalen

När armen lyfter uppåt så kommer en del av rotatorcuffen (supraspinatussenan) att glida i rotatorcuff kanalen. Denna kanal består av flera olika ben och ledband.

  • Akromion bildar ingången och bentaket
  • Nyckebensleden bildar utgången
  • Coracoiden med dess ledband bildar den trånga passagen framtill

För att supraspinatussenan skall kunna glida i den trånga kanalen finns en slemsäck (bursa subakromialis). På bilden intill ser man axelleden framifrån.

Ledhuvud och ledskål

ledhuvud_ledskal

Axelleden är en kulled, där ledkulan balanseras i ledskålen. Styrka, stabilitet och rörlighet skapas genom att balansera spänningen i muskelsenor, ledband och ledkapsel. De olika benutskotten som omger axelleden är viktiga muskelfästen, men sätter också gränser för axelledens rörlighet. På bilden intill ser man axelleden framifrån

Ledskålen

ledskalen_foto
ledskalen

Ledskålen ledar mot ledhuvudet. Runt ledskålen finns en broskläpp (labrum) som fungerar som en sugkopp. På så sätt bidrager broskläppen till stabiliteten i axelleden och förhindrar att axelleden kan vridas ur led. Spänningen i sugkoppen regleras av bicepssenan. När olika delar av broskläppen eller bicepssenans fäste skadas leder detta lätt till att axelleden förlorar en del av dess stabilitet.

Videon visar hur ledskålen (glenoid) och ledhuvudet (caput) ser ut under en artroskopi. Man ser biceps senans fäste och labrum fint vid ledskålens kant.

Videon är tagen med ett artroskop som filmar inuti en frisk bursa subakromiale. Det vita i nedre bild är rotatorcuffen med supraspinatussenan. Uppåt i bild ser man akromion med ligamentum coracoakromiale som bildar ingången till rotatorcuffkanalen.