08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Operation – frusen axel – förstelnad axel

Idag finns det en lång rad behandlingar beskrivna som kan tina upp en frusen och förstelnad axel. Något år efter behandlingen är resultaten likvärdiga oavsett hur man behandlar frozen shoulder.

En av de viktigaste smärtlindrande behandling är egentligen att komma fram till rätt diagnos. När patienten får information om att frusen skuldra är en ofarlig sjukdom som läker av sig själv brukar smärtorna reduceras.

Tidigt i förloppet brukar NSAID och ev kortison injektion i axelleden ha en god smärtstillande effekt. Dessa mediciner gör att det blir mindre smärtsamt att stretcha axeln. Vilket förkortar sjukdomsförloppet.

Sjukgymnastik

De flesta sjukgymnaster känner till att behandlingsmetoder som går ut på att korrigera en muskulär obalans inte fungerar på en inflammerad ledkapsel. Därför är flera av de traditionella träningsuppläggen för axelsjukdomar synnerligen ineffektiva.

En fryst axel skall tinas upp genom stretchövningar.

Sjukgymnasten hjälper också till med olika typer av smärtstillande behandling. Massage, elektrisk stimulering (TNS), akupunktur och värmebehandling etc kan vara värt att pröva.

Vilka patienter opereras?

Man överväger oftast mobilisering i narkos eller operation när patienter när patienten själv har en stark önskan om detta. Dessa patienter har oftast drabbats av ett långvarit smärttillstånd som kräver starka smärtstillande mediciner. Patienterna har kommit in i en ond cirkel av smärta och svårigheter att stretcha axeln.

Då de allra flesta patienter sällan har väldigt uttalade smärtor så är det oftast befogat att vänta. När smärtorna och stelheten inte visar några tecken på att förbättras efter 6 månaders sjukdom är det troligt att sjukdomen kommer att ha ett utdraget förlopp.

Mobilisering i narkos

Denna metod går ut på att under narkos manuellt spräcka den stela ledkapseln.

Denna metod kan vara lämplig för medelålders patienter som inte är allt för muskulösa och tidigare inte blivit opererade i axeln.

Kapsulotomi

Kraftigt byggda patienter kan vara svåra att mobilisera varför dessa gärna opereras med artroskopisk teknik. Misstänker man att det kanske finns ett inslag av ex. inklämd sena är det en fördel att, med titthålsteknik, både klippa upp ledkapseln och åtgärda den inklämda senan samtidigt.

Videon visar en mobilisering i narkos av en patient med frozen shoulder.

Videon visar hur den främre ledkapseln klipps upp under en operation av frozen shoulder.