08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Resultat

De resultat som redovisas är subjektiv patientnöjdhet avseende smärta, rörlighet och störd nattsömn efter en axelkirurgisk operation. Kvalitetsmätningar i efterhand har inget större vetenskapligt värde. Det är svårtg att jämföra undersökningar i efterhand mellan olika kirurger, olika sjukhus och olika länder. Däremot har de ett värde för att förbättra operationsresultaten och minska problemen för den enskilda kirurgen.

Min bestämda uppfattning är att det enda sättet att kontinuerligt förbättra den individuella kirurgiska processen för en enskild kirurg är att få så korrekt information som möjligt efter en operation. Det är viktigt att du som patient hjälper till i detta kvalitetsarbete för att vi på sikt skall kunna skapa en så bra vårdprocess som det är möjligt att skapa. Det är därför viktigt att du anstränger dig och är så objektiv som möjligt när du svarar på ankäten.