08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Utredning – rotatorcuffruptur

Vilka opereras med rotatorcuffsutur?

  • Patienter som drabbats akut av en problematisk rotatorcuffruptur efter en olycka.
  • Patienter med dålig styrka och kontroll.
  • Patienter med ett långvarigt smärttillstånd
  • Patienter med höga krav på axelfunktion

Det råder en samstämmighet om att alltid försöka reparera senskador som uppkommit efter en olycka.

Hurvida man skall reparera gamla (kroniska) senskador diskuteras flitigt i Sverige. Denna diskution leder idag till att många patienter inte erbjuds en fungerande behandling.

Vilka opereras vanligen inte med rotatorcuffsutur?

Patienter med

  • en uttalad benskörhet, osteoporos
  • Typ 1 diabetes mellitus
  • reumatoid artrit
  • grav hjärt-, kärl- eller lungsjukdom
  • mycket låg aktivitetsnivå kombinerat som är över 65 år

När blir man för gammal för att bli opererad efter en rotatorcuffruptur?

Blir du operarad av en kirurg som har en stor vana att utföra axeloperationer så är kanske en åldersgräns inte nödvändig.

Rotatorcuffsutur – En omdebatterad behandling i Sverige.

I många länder finns en stark tradition att operera de flesta senskador i axelleden.

Det finns i stort sett inga studier som kan påvisa medelmåttiga eller dåliga kliniska resultat efter en operation av en vanlig rotatorcuffruptur. Tvärtom, de flesta studier påvisar mycket goda kliniska resultat.

I Sverige har vi intagit en väldigt passiv hållning gentemot att utreda och operera senskador i axelleden. Detta måste rimligen bero på att denna operation är mycket dyrbar. De prislistor som landstingen använder ersätter inte klinikerna fullt ut för denna operation.

När vi svenska axelkirurger diskuterar denna operation så förs gärna kostnadsaspekten fram som ett viktigt argument för att inte operera.

Inställningen är absurd. En enda patient som är sjukskriven under ett år för en rotatorcuffruptur kostar samhället lika mycket som 20 operationer.

Eftersom en operation kan vara onödig hos ett litet antal patienter så låter man bli att utreda och behandla ett stort antal patienter. Då är man ju säker på att inte utföra en onödig behandling hos någon patient.

Du vet själv bäst!

Vetenskapliga studier visar att patienten faktiskt är bättre än kirurgen på att avgöra när en rotatorcuffruptur behöver opereras eller inte. Det visar sig nämligen att när det är patienten själv som avbokar en operation för att de blivit mycket bättre så förblir de bra, de närmaste åren efter skadan. När det är axelkirurgen som inte tycker att en operation är nödvändig så förvärras oftast skadan.

Artroskopi

Artroskopi är en operation där man med speciella smala instrument, genom små hål i huden, kan se inuti i en led. Vid operationen blir axelleden och det trånga rummet ovanför leden undersökt, där en sena (supraspinatus) och en slemsäck (bursa) ligger mellan ledkulan och skulderbladstaket (akromion).

Rotatorcuffsutur

Samtliga senskador går att operera med titthålskirurgi. Senor som skadats genom ett trauma kan ibland vara svåra att sy tillbaka om för lång tid har gått mellan skadan och operationen.

Både muskulatur och sena har med tiden fått så stora förändringar att den ibland inte går att sy. Om den ändå går att sy tillbaka bör du vara medveten om att en hel del muskler har försvunnit och det är inte säkert att du får tillbaka full muskelstyrka i axelleden. Det finns också en viss risk för att en del av senan lossnar igen (20-40%). Även om senans delvis skulle lossna så har operationen normalt sett en god effekt på din smärta. Är axelleden väldigt stel innan operationen kan det vara svårt att ”dra fram” senorna för att kunna sy fast dem. Därför att det viktigt att du tränar upp rörligheten i axelleden innan operation.

Man brukar också lätta på trycket kring supraspinatussenan genom att fräsa bort ben från akromion och suga ut slemsäcken. Ibland kan den långa bicepssenan vara utsliten. Är slitaget väldigt uttalat, eller om senan hoppat ur led, så kan det vara lika bra att klippa loss senan.

rotatorcuff_operation

Under en operation av en senskada i axelleden används speciella trådförsedda 5-6 mm breda titanskruvar (ankare) som skruvas in benet. Trådarna träs igenom den avslitna senkanten och senan knyts ned mot det normala benfästet. Skruvarna går inte att ta ut. Titanskruvarna larmar inte på flygplatser.

Videon visar en artroskopisk operation av en avsliten muskelsena. Filmen är oklippt för att visa hur det verkligen brukar se ut. Ibland är det lite trångt, ibland blöder det, men oftast ser man riktigt bra.

Amerikanskt nyhetsinslag om artroskopisk rotatorcuffsutur