08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Intyg

Intyg till försäkringsbolag

Det finns ingen skyldighet inom den offentligt finansierade vården att utfärda intyg till privata försäkringsbolag eller privatpersoner. Privata försäkringsbolag kan dock inkomma med en begäran om ett intyg. Handläggningstiden för ett intyg kan vara upp till 6 månader. Intyg utfärdas normalt innan sommaren och innan jul. Intyg utfärdas utan kostnad på begäran av andra institutioner finansierade med offentliga medel. Intyg utfärdas inte på begäran av patienter, privatpersoner eller advokater. En rekomendation är att vända sig till Ortopedkliniken på Danderyds Sjukhus som har en speciell intygsmottagning.