08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Frozen shoulder/Frusen axel

Det engelska begreppet “frozen” går inte att översätta med “frusen” eller “fryst” utan att man tappar innehållet i det engelska ordet. Det engelska uttrycket frozen innehåller också en avsaknad av rörelse. “stelnad axel” är därför en bättre översättning än frusen axel. Nämner man för en patient med frozen shoulder att de har en frusen axel föstår de oftast inte vad man menar. Säger man istället att axeln är förstelnad så håller de genast med.

Orsaken är okänd

Sjukdomshistorien vid frozen shoulder indikerar att orsaken till frozen shoulder är i grund och botten är en vanlig inflammation i axelleden (adhesiv capsulit). Saknar man förståelse för detta grundläggande fenomen blir också behandlingen svår att förstå.

Att de sekundära effekterna i form av stelhet är svår att förklara innebär inte att grundorsaken är svår att förstå.

Problemet är att stelheten många gånger ger störningar i flera olika funktionella system i axelleden. Ålder, kön, ledlaxitet och yrke (muskulatur) ger olika typer av sekundära störningar vid frozen shoulder.

Definitionen av frozen shoulder varierar. Det blir då ganska svårt att säga hur vanlig frusen axel är och vilka patienter som vanligen drabbas då detta är helt beroende på hur man definierar frusen axel. Det som är typiskt för frozen shoulder är stelheten i vridningar. Frozen shoulder är dock en av de vanligaste sjukdomarna i axelleden. Varje år drabbas någon procent av befolkningen i 40-60 års åldern av denna sjukdom.

Stelnad axelled

Stelheten beror på att ledband och ledkapseln som stabiliserar axelleden, krymper och förtjockas. Då minskas ledkulans rörelser i ledpannan. Det är som om ledkapseln klistras fast mot ledhuvudet. Den minskade rörligheten kan också leda till att axelledens stora slemsäck (bursa subakromiale) stelnar till och förtjockas. Frusen axel är bara en orsak av många som kan orsaka en stel axelled. När man inte hittar någon annan orsak kallar man tillståndet frozen shoulder, frusen axel.

Vanliga fynd

  • Patienterna är stel i sin smärtande axel och har speciellt svårt att rotera (vrida) armen ut från kroppen eller att nå ryggen med handen.
  • Röntgenundersökningen är normal.
  • Patienter som lider av sockersjuka (Diabetes Mellitus) drabbas oftare än andra.
  • Allvarliga sjukdomar som leder till en nedsatt funktionsnivå har en stark association till frozen shoulder.

“Falsk” frusen skuldra – Bicepsinklämning

Ett litet antal patienter drabbas av en tumör i ledhuvudet. Denna tumör skapar sannolikt en tryckökning som leder till en inklämning i bicepssenans kanal. Liknande symtom från bicepssenans kanal uppkommer i sällsynta fall, av oklar orsak, hos män i yngre medelåldern. På liknande sätt kan plötsliga svullnader av själva ledhuvudet (ödem) efter en fraktur, ge en inklämning av bicepssenan, som liknar frusen skuldra.

Ovanstående film är tagen med artroskopi. Vid frusen axel uppkommer av någon oklar anledning inflammatoriska förändringar av ledkapseln, som leder till att axeln stelnar till. Antiinflammatorisk medicin minskar smärtan.

Länkar

Läs om författaren Annika Bryn som drabbades av frozen shoulder.
Karin Flänsgård drabbades av frozen shoulder.
Bra beskrivning av sjukdomen och dess behandling.

Blogg

Min nya sambo