08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Bicepsruptur

Bicepsmuskeln har 3 olika fästen. Två övre fästen i axelleden och 1 nedre fäste i armbågsleden.

Om man får en skada på biceps övre eller nedre fästen, eller själva muskeln, så ger detta en typisk formförändring av bicepsmuskeln.

Det är ingen som riktigt vet varför vissa av kroppens olika senor ibland går av. Men bicepssenskador är vanligare hos personer som långvarigt överbelastat muskeln.

Hur vanlig skadan är kan vara lite svårt att exakt veta. Skadan ger inga dramatiska funktionsbortfall och det kan vara svårt att ställa diagnosen om man inte väldigt tydligt ser formen på bicepsmuskeln. Det är därför vanligt att man missar skadan hos kvinnor och hos överviktiga. Det är helt enkelt för svårt att se muskelns hela kontur.

Det flesta bicepssenskador som uppkommer efter en plötslig belastning eller ett ryck inträffar i “genomsnitt” hos en 50-åring. Senskador är ovanliga hos patienter som är yngre än 30 år. Hos yngre patienter lossnar oftast själva senfästet med en benbit, eller så går själva muskeln sönder, men senan brukar hålla.

Övre bicepsruptur

Övre bicepsruptur-långa senan

Bicepsmuskelns övre fäste består av två delar. Dels den tunna och långa bicepssenan, dels den korta och tjocka bicepssenan. När bicepsmuskelns tunna långa sena lossnar från sitt fäste vid övre labrum bildas en karakterisktisk grop i bicepsmuskelns övre del. En “Karl Alfred” (Popeye) muskel bildas.

Övre bicepsruptur-korta senan

Den korta tjocka senan lossnar aldrig vid normala olyckor. Efter en våldsam olycka lossnar ibland benfästet till den korta tjocka senan. Eller så går själva muskeln av. Det är inte många axelkirurger som under sin livstid får se en skada på själva senan.

I princip kan man dela in övre bicepsrupturer i “smärtfria” och “smärtsamma” rupturerer.

Smärtfria bicepssenerupturer

När den momentana smärtan i själva bicepsmuskeln klingat av efter 2-3 veckor är detta ett tecken på att inget annat än bicepssenan är skadad.

Smärtsamma bicepssenerupturer

Smärtan efter bicepssenerupturen sitter ibland inte i själva bicepsmuskeln utan i själva axeln. Dessutom går den inte över på några veckor och nätterna kan vara plågsamma.

Nedre bicepsruptur

Nedre bicepssenerupturer drabbar aldrig kvinnor. Det är bara män som typiskt nog skadar höger arm när de är högerhänta. När biceps nedre fäste lossnar bildas en grop i bicepsmuskelns nedre del. Vid de flesta senskador i kroppen upplever patienten själv spontant att något smällde till, knäppte till eller brast.

På samma sätt är det vid skador i axelleden. Patienten vet med sig att något är trasigt. Tyvärr, händer det allt för ofta att patienten och doktorn inte är på samma våglängd.

Övre bicepsruptur

Efter en skada på bicepsmuskelns övre långa sena bildas en karakteristisk grop i övre delen av bicepsmuskeln. Denna grop syns tydligast på män. Gropen kan vara mycket svår att se på kvinnor och överviktiga.

Nedre bicepsruptur

Nedre bicepsseneruptur drabbar i stort sett bara män. Oftast drabbas höger arm. Man ser tydligt hur bicepsmuskeln dragits uppåt.

Bicepsmuskelruptur

I sällsynta fall går själva bicepsmuskeln av. Denna går inte att sy ihop. Man ser då en diskret grop mitt i bicepsmuskeln.