08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Parsonage Turners syndrom – nerualgisk amyotrofi – plexus neurit

Denna sjukdom har många namn.Parsonage Turners syndrom används lika ofta som plexus neurit i Sverige (svenska). Följt av neuralgisk amyotrofi (<10%) och plexus brachialis neurit (<10%). I engelskspråkiga länder används mest Parsonage Turner syndrome (75%) följt av plexus neuritis (<24%).

Denna neurologiska sjukdom karakteriseras en debut av en mycket stark, nästan outhärdlig, övergående smärta som varar några veckor eller längre följt av de uppenbara fynden av en uttalad svaghet i axelleden och muskelförtvining. Denna muskelförtvining gör att benutskotten på axelleden börjar synas allt tydligare. Smärtan kring axelleden och skulderbladet mildras under några månaders tid för att ibland helt försvinna vid vila eller inaktivitet.

Det kan dock vara svårt att se om muskelmassan minskats om patienten har en betydande övervikt. Naturligtvis finns det även andra symptom från nervfibrer, dessa är dock mindre uppenbara.

Plexus brachialis neurit är en relativt ovanlig neurologisk sjukdom som i första hand påverkar de sk. ”motorneuronen”. Motorneuronen är nervceller i ryggmärgen som ger signaler till musklerna att reagera och förser muskelcellerna med tillväxtfaktorer. Inslaget av smärta är oftast begränsat till några veckor under sjukdomsdebuten. Smärtan är då tämligen intensiv och liknar den vid frusen axel. De flesta muskler runt axelleden kan påverkas av plexus brachialis neurit. Det vanligaste är dock att man ser att den sk. deltamuskeln minskar i storlek, att infraspinatus muskeln ser klen ut och att vissa patienter utvecklar en sk. “ving skapula”, skulderbladet står ut från ryggen. Sjukdommen drabbar nästan dubbelt så många män än kvinnor och debuterar vanligen i 30-40-års åldern.

Plexus brachialis neurit läker ut inom några år hos 75% av de drabbade. Vanligen utreder man sjukdomen med nervstimulerings undersökningar (EMG-neurografi) och MR (T2, med kontrast).

Genom att lägga ihop den typiska kliniken med en plötslig debut av en övergående axelsmärta, muskelsvaghet och en påtagligt minskad muskelmassa kan man oftast ställa diagnosen. Diagnosen underlättas av ovanstående undersökningar. Men är kliniken uppenbar tillför egentligen inte vidare utredningar så mycket, mer än att man kan utesluta andra orsaker till sjukdomen.

Mycket talar för att plexus brachialis neurit är en immunologisk sjukdom, vanligen utan känd orsak. Ett i stort sett identiskt tillstånd uppkommer som komplikation till “serumterapi” (behandling med antikroppar). Plexus brachialis neurit behandlas med sjukgymnastik och mycket tålamod.

Har du drabbats av muskelförtvining i axelleden och en kronisk axelsmärta så är det mindre sannolikt frågan om plexus brachialis neurit. Plexus brachialis neurit utreds i första hand av en specialist i neurologi, men inslaget av en period med smärta och en kroniskt dålig axelfunktion gör att dessa patienter ibland hamnar hos en axelspecialist.