08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Sjukskrivning frozen shoulder

Försäkringskassan

Försäkringskassan bestämmer över sjukskrivningstidens längd. Läkarens roll är att rekommendera en sjukskrivningstid och följa socialstyrelsens rekommendationer. Sjukskrivningar som överstiger rekommendationerna ersätts inte av försäkringskassan. I praktiken brukar det dock sällan bli problem med deltidssjukskrivningar.

Sjukskrivning efter operation

Försäkningsmedicinskt beslutstöd enligt socialstyrelsen

“Efter operation vid frusen skuldra varierar behovet av sjukskrivning beroende på typ av arbete. I ett icke rörelsekrävande arbete kan arbetet återupptas redan efter några dagar medan det i ett tungt arbete med belastning över axelnivå kan behövas upp till någon månads sjukskrivning.”

Heltidssjukskrivning efter en operation av frozen shoulder är i de allra flesta fall mellan 2-4 veckor. Därefter blir du deltidssjukskriven i 4 veckor 25-50%. Du är deltidssjukskriven för att hinna med rehabiliteringen efter operationen. En bristande rehabilitering ger dåliga operationsresultat.

Jobbar du mycket med lyfta armar kan det vara problem betydligt längre tid.

Det är många gånger möjligt att utföra ett varierande arbete i kontorsmiljö på deltid redan efter 1-2 veckor. Kontorsarbete på heltid går oftast bra efter 6 veckor. Om du kräver att vara helt smärtfri innan du börjar arbeta så får du vänta väldigt länge. Vanligen uppemot ett år ibland två år.

Det är helt normalt att det gör ont när du belastar axelleden de tre första månaderna efter operationen. Du bör vara beredd på lite knäpp och knak i axeln, samt skärande och huggande smärtor. Det normala är att du börjar arbeta på deltid för att känna av vad axeln tål och successivt acceptera den kvarstående smärtan.

Det är inte vanligt att du upplever dig som mycket bättre vad gäller smärtan, men fortfarande lite stel, 3 månader efter operationen.

Du påskyndar dock det normalt läkningsförloppet genom att tidigt börja använda axelleden så normalt som möjligt. Det är inget som kommer “förstöras” av att du belastar axelleden. De vanligaste komplikationerna efter en axeloperation uppkommer av inaktivitet, inte av aktivitet.

Planera din återgång till arbete i god tid

För att din återgång till arbete skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att du i god tid innan operationen försöker planera din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. Du bör också förhöra dig om med din handläggare vid försäkringskassan om hur du kan få hjälp med återgång till arbete efter en operation.

Vanliga frågeställningar

Halvtidssjuksskrivning (50%) innebär att du är arbetsför 4 timmar per dag.

Arbetar du inom serviceyrken, förskola eller vård och omsorg är 4-6 veckor heltid en ganska vanlig sjukskrivningstid.

Har du ett arbete med många och tunga arbetsmoment, ex inom byggnadsindustrin, transportindustri och avfall, kan det vara svårt att belasta axeln fullt ut de första 6-8 veckorna. Du bör i god tid innan operation diskutera tillfälligt förändrade arbetsuppgifter med din arbetsgivare.

Arbetar du som väktare, polis, brandman eller om ditt jobb innebär att du klättrar på stegar och tak, kan det vara klokt att i god tid förbereda din arbetsgivare på din sjukskrivningsperiod så du kan erbjudas förändrade arbetsuppgifter. I annat fall kan du behöva upp till 12 veckors heltidssjukskrivning.

Vid arbetslöshet blir du sjukskriven i 3 veckor.

Har du tidigare varit långtidssjukskriven för axelproblem bör du byta arbete. Din sjukskrivning förlängs inte utöver socialstyrelsens rekommendationer.

Arbetar du som lärare kan du naturligtvis själv friskskriva dig under eventuella lov. Har du sedan svårt att återgå till heltidsarbete bör du kontakta din husläkare.

Eget företag?

Driver du ett eget företag med ett varierande arbete kan du komma igång att arbeta redan inom 1-3 veckor. Är du van att hantera smärta så kan du sannolikt belasta axeln redan efter 3-4 veckor, bara du inte befinner dig i en utsatt position, ex på tak eller stegar. De smärthugg du får när du belastar axeln är ofarliga, men kan leda till att du tappar kontrollen över axeln.

Förlängning av sjukskrivning

Behöver du en förlängning av sjukskrivningen kontaktar du företagshälsovården, din husläkare eller den doktor som remitterade dig till operationen. På ortopedmottagningen blir du inte sjukskriven utöver socialstyrelsens rekommendationer. Det är viktigt för dig att veta att rent försäkringsmedicinska frågeställningar får en låg prioritet och långa handläggningstider.