08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Sjukdomar i nyckelbensled – akromioklavikularled

Slitage i nyckelbensleden

Artros i akromioklavikularleden (nyckelbensleden)

artros

Det är relativt vanligt att patienter förväxlar artros i axelleden med artros i nyckelbensleden. Artros i axelleden är ovanligt. Artros i nyckelbensleden är ett vanligt tillstånd och behöver sällan opereras. Den yttre nyckelbensleden förändras med åldern. Den hårt belastade ledytan slits ned och kanterna på ledytan växer ut till en hård knöl som vanligen kan kännas på ovansidan av axeln.

När belastningen på nyckelbensleden ökar växer slitaget nyckelbensleden i storlek och du kan så småningom känna en ganska stor benknöl över nyckelbensleden. Vanligen ökar slitaget i samma takt som rörligheten i nyckelbensleden minskar vilket ledet till att man så småningom får en stel och smärtfri led. Det finns ingen orsak att operera en led som inte gör ont. Men ger slitaget upphov till ömhet när man trycker på benknölen är operation ibland nödvändigt. Man lättar på trycket i leden genom att avlägsna upp till en centimeter av den yttre ändan av nyckelbenet (lateral klavikel resektion).

Ovanstående video visar hur slitaget i nyckelbensleden ser ut. Observera den fransiga ledkapseln överst i bild och den nedslitna ledytan på nyckelbenet till vänster i bild.

ganglion

Ibland kan en ledcysta (ganglion) bildas över ac-leden. Det är en säck fylld med ledvätska som bilder en mjuk kula över leden.

Nyckelbenet ur led

Nyckelbenet (klavikeln) ur led. Efter en olycka kan nyckelbenet hoppa ur led. Man har då drabbats en sk. dislokation (luxation) av klavikeln. Denna skada brukar kort och gott benämnas AC-lux (akromioklavikularledsluxation).

De stabiliserande ledbanden på nyckebenets undersida har har delvis eller helt slitits av. Nyckelbenet blir då instabilt. Man känner hur nyckelbenet hela tiden rör sig när man lyfter armen.

Graden av instabilitet står i proportion till hur omfattande ledbandsskadan är. De vanligaste skadorna är AC-lux grad 1-3.

En akut AC-lux som leder till en instabilitet i nyckelbensleden kan ge ett synnerligen uttalat smärttillstånd. Varje rörelse ger smärtor och på natten sitter man gärna i en fåtölj och sover.

Grad 1

En liten bristning av ledbanden i nyckebensleden leder till smärtor och svullnad i själva nyckelbenet. På röntgen ser nyckelbensleden ganska normal ut. Möjligen är ledspalten lite förstorad. Man skall inte känna att nyckelbenet rör på sig.

Grad 2

Nyckelbenet har nästan hoppat ur led. Man kan känna en upphöjning över akromioklavikularleden. På röntgen ser man att nyckelbenet delvis glidit ur led. Man kan känna hur nyckelbenet rör på sig.

Grad 3

Nyckelbenet har helt och hållet hoppat ur led. Samtliga ledband som stabiliserar nyckelbenet är avslitna. Nyckelbenets yttre del kan röra sig lite framåt och bakåt, uppåt och nedåt. På röntgen ser man att nyckelbenet helt och hållet ligger ur led.

Grad 4-6

Dessa skador är ovanliga, framför allt på en öppenvårdsmottagning. När man finner dem på röntgen brukar man rekommendera operation.

Osteolys av laterala klavikeln – “Weightlifter’s Shoulder”

Det är idag oklart hur en osteolys, dvs en upplösning av den yttre delen av nyckelbenet uppkommer. Man ser detta fenomen hos individer som belasterar axeln tungt och en tid efter olyckor.

Detta är ett problem som är speciellt vanligt bland tyngdlyftare.

Därför brukar man dela in problemet just i osteolys efter överansträngning och traumatisk osteolys. Sjukdomen har vanligen ett relativt långsamt förlopp som kan sträcka sig över något år.

Leder sjukdomen till stora problem med arbete och träning, och symptomen inte minskar trots smärtlindrande behandling inom något år från debuten rekomenderas operation. Operationen är nästan identisk med den som utförs vid artros i akromioklavikularleden.

Ovanstående video visar hur slitaget i nyckelbensleden ser ut. Observera den fransiga ledkapseln överst i bild och den nedslitna ledytan på nyckelbenet till vänster i bild.

ganglion

Ibland kan en ledcysta (ganglion) bildas över ac-leden. Det är en säck fylld med ledvätska som bilder en mjuk kula över leden.

Klavikelfraktur

Det är inte ovanligt att drabbas av ett nyckelbensbrott. Det är nog en av de mest smärtsamma skador axelleden kan drabbas av. Patienten känner hur nyckelbenet rör på sig och varje rörelse leder till starka smärtor.

Nyckelbens brott har en väldigt stark tendens att läka. Det är snarast ovanligt att ett brutet nyckelben inte läker. Men det finns vissa speciella typer av klavikelfrakturer som ställer till problem.

Lateral klavikelfraktur

När den yttersta delen av nyckelbenet bryts kan läkningen av brottet utebli (pseudartros). Därför rekomenderar man oftast att operera dessa skador.

Ful fraktur

När klavikelfrakturen får en uttalad felställning kan man ibland, efter någon vecka när svullnaden har lagt sig, se detta som en stor och spetsig knöl vid halsen. Det är en uttalad felställning i frakturen som leder till denna stora och fula knöl. Dessa frakturer läker inte lika bra som de övriga frakturerna i klavikeln och man kan många gånger överväga att operera dessa om man misstänker att det både finns en risk för att de inte vill läka och om det estetiska slutresultatet inte blir acceptabelt för patienten.

olakt

Bilden visar en nyckelbensfraktur med en uttalad felställning. Denna fraktur har inte läkt 10 år efter skadan. Dock hade patienten väldigt lite smärtor.