08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Behandling med kortisoninjektion

Vad är kortison?

Kortisol är ett korttidsverkande hormon som dämpar immunförsvaret och utsöndras av din kropp när du är stressad. Syntetiskt kortisol, dvs det som man brukar kalla kortison, kan man injicera, använda i salvor eller äta som tabletter. Det speciella kortison som man injicerar vid en led är utvecklat för att det skall kunna stanna kvar på samma injektionsställe och verka i flera veckor istället för i bara några minuter.

När ger man en kortisoninjektion?

Kortisonet dämpar den inflammation som orsakar smärtan. Den har också en viss vävnadsnedbrytande effekt. Oftast försöker man att endast sätta kortisoninjektionen i det område som gör ont område för att minimera risken för eventuella biverkningar. Den smärtstillande effekten av injektionen är från några dagar till några veckor. Det finns ingen forskning som kan påvisa några positiva långtidseffekter av kortisoninjektioner.

I vissa fall önskar man dock att utnyttja den vävnadsnedbrytande effekten av kortison. Det gäller framför allt om du drabbats av sammanväxningar efter en operation.

Det förefaller som om kortisoninjektioner är speciellt effektiva för att reducera smärtan vid

  • kalkaxel
  • frozen shoulder
  • sammanväxningar efter en operation
  • rotatorcuffruptur

Det är vanligt att man blandar upp kortisonet med tandläkarbedövning (lokalbedövning). Detta minskar smärtan av själva injektionen och av inflammationen. Lokalbedövningen bör minska smärtan under en timma efter injektionen. Om din smärta dämpades så sattes kortisoninjektionen på rätt ställe. En smärtstillande effekt av själva lokalbedövningen är en viktig nyckel för att kunna ställa rätt diagnos. Försök alltid att komma ihåg effekten av själva lokalbedövningen.

Kortisoninjektioner ger en kortsiktig smärtlindring vid rotatorcuffurptur. Om du drabbats av en rotatorcuffruptur så skall du inte behandlas med en kortisoninjektion. Vid en rotatorcuffruptur är det mycket vanligt att man finner inflammatoriska förändring i axelleden. Dessa kan många gångar vara lika uttalade som de man finner vid frozen shoulder. En kortisoninjektion brukar därför ge en kortsiktig smärtlindring vid en rotatorcuffruptur. Kortisonets nedbrytande effekt har dock skadliga effekter på de kvarvarande senorna. Risken för att skadan expanderar ökar. Upprepade kortisoninjektioner i rotatorcuffrupturen leder till svårigheter att reparera skadan kirurgiskt.

Biverkningar

Endast en liten del av injektionen absorberas av den övriga kroppen och de allra flesta patienter upplever inga biverkningar. Olika typer av ofarliga och lite obehagliga biverkningar är vanliga. Det största problemet med biverkningarna brukar vara oron över att det kan vara ”något farligt”, eller att det förväxlas med en allergisk reaktion.

Vasovagal reaktion

En del patienter reagerar väldigt starkt i samband med nålstick eller att de ser blod. Kombinationen av just kallsvettningar, illamående och svimningskänsla kallas för vasovagal reaktion. Har du lätt för att svimma så bör du säga till om detta innan du får kortisoninjektionen. Det går nämligen utmärkt att sätta kortisonsprutan när du ligger på sidan. Det är ytterst sällsynt att du drabbas av en svimningsreaktion när ligger på sidan.

Ibland kan illamåendet och kallsvettningarna drabba dig när du är på väg hem från mottagningen. Om du sätter eller lägger dig ned så brukar dessa problem upphöra.

Smärtchock

Den vanligast biverkan är ”smärtchocken” dvs en uppblossande smärta som gör att du blir orolig och tror att något gått snett. Vet man bara om att den kan inträffa så brukar det inte bli så starka smärtor. Men ibland kan man behöva ta lite smärtstillande medicin. Patienter som inte ved vad det är och tror att något kan ha gått snett under injektionen kan uppleva mycket starka smärtor.

Hudblekning

Detta syns mest på mörkhyade individer och drabbar området där injektionen utfördes.

Förhöjt blodsocker

Patienter med insulinbehandlad diabetes mellitus bör kontrollera sitt blodsocker extra noggrant efter en injektion. Ibland kan det stiga lite oväntat under några dagar efter injektionen.

”Solbränna”

Uppemot 15% av patienterna drabbas av en ofarlig rodnad av ansiktet. En del upplever att de blir “röda som en kräfta”. Den kommer några timmar efter injektionen och varar i 2-4 dagar.

Infektion

En infektion efter en kortisoninjektion är mycket ovanlig, men kan inträffa. Feber, illamående och sjukdomskänsla några dagar efter injektionen är vanliga tecken på en infektion. Då måste du gå till en akutmottagning för att utesluta en infektion.