08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Resultat vid behandling av frozen shoulder

Resultat efter konservativ behandling

Frozen shoulder är ett tillstånd som i de allra flesta fall läker ut. Flera studier visar att över 90-95 % blir betydligt bättre inom 6-12 månader från debuten. Stelheten kan finnas kvar länge. Patienter med typ 1 diabetes mellitus (insulinbehandlad) har ibland ett synnerligen långvarigt och utdraget förlopp vid frozen shoulder.

Resultat efter en operation

Opererar man patienter med lättare smärtor så gör det varken till eller från. De nöjdaste patienterna är de som har mest smärtor och mest problem med att sköta sitt jobb. Har du haft en olidlig smärta och problematisk stelhet under 4-6 månader så kommer du verkligen uppskatta den förbättring som man uppnår med en operation. En operation leder till en ganska snabbt minskad smärta och ganska snabbt ökad rörligheten i axelleden. Sammantaget ger detta en förbättring av själva funktionen i axelleden. En operation leder till en snabbare läkning. Men den leder inte till att du direkt blir helt smärtfri. Den leder inte till att du direkt får en helt normal rörlighet. Operationen reducerar smärtan och ökar rörligheten. Men du har fortfarande ont och är fortfarande delvis stel 3 månader efter ingreppet.

Mellan tummen och pekfingret kan man kalkylera att 25-50 % av smärtan och 25-50 % av stelheten finns kvar 3 månader efter operationen. Med träning kommer smärtan successivt att minska och rörligheten öka det närmaste året efter operationen. Du blir lika bra om du inte opereras. Det tar bara längre tid.

Lider du av typ 1 diabetes mellitus kan det vara bra att veta att resultaten vid mobilisering i narkos och vid kapsulotomi inte är fullt lika goda. Uppemot 20% av patienterna behöver en ytterligare åtgärd.