08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Röntgen och magnetkamera

Röntgen

Det finns flera olika sätt att radiologiskt undersöka axelleden. Den viktigaste undersökningen är en vanlig röntgen. Röntgen ger besked om det finns slitage av brosket (ledens smörjande glidyta), förkalkningar, benskador och bensporrar. Undersökningen ger en fin bild av själva skelettet i axeln. Man får oftast en jämn och bra kvalitet på bilderna. Undersökningen går snabbt, är billig och ger patienten inget större obehag.

Metoden lämpar sig bäst för att finna bensporrar och förkalkningar vid impingement. Den kan många gånger påvisa de förändringar som uppstår i axelleden vid kroniska rotatorcuffrupturer, eller utesluta en tumör vid frozen shoulder.

Ultraljud

Ultraljudsundersökning är en dynamisk undersökningsmetod som ger en mycket detaljerad bild av axelledens ytliga senfästen, förkalkningar och bicepssenan förlopp. Undersökningsmetoden ger en exakt information om vilka strukturer som gör ont och vilka som inte gör ont. Det går bra att detektera mycket små senskador, sk. ”partiella rupturer”.

Metoden går snabbt och medför lite obehag för patienten. Studier visar att ultraljud är lika bra eller bättre än MR på att finna små senskador (rotatorcuffskador), förkalkningar och instabilitet av bicepssenan.

Magnetkamera

Magnetkameraundersökning (MR) går ut på att med hjälp av en magnet få beståndsdelarna i kroppens vatten att organisera sig i rader. Sedan bombarderas de med precisionsstyrda radiovågor som bygger upp energiknippen i vattnet. De signaler som då sänds ut från vattnet när radiovågorna stängts av kan fångas upp av en dator som räknar ut exakt hur mycket vatten det finns på olika positioner i kroppen.

Röntgen är bättre på ben och MR är bättre på vatten. Misstänker man skador på mjukdelar så använder man MR.

MR är en undersökning som bör utföras när problemen i axeln började efter en olycka eller ett ryck. I praktiken önskar man snabbt utesluta en rotatorcuffruptur.

Patienter med axelsmärtor har många gånger svårt att ligga på rygg pga ökande smärtor under de 45 minuter som undersökningen kräver. Detta kan ge en nedsatt kvalitet på bilderna. Det är därför viktigt att ta smärtstillande mediciner i god tid innan undersökningen.