08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Operation Axelluxation

Vilka opereras?

Efter en traumatisk urled vridning (luxation) kan axelleden, framför allt hos unga, bli instabil. Går den ur led mer än en gång rekommenderas vanligen operation.

Varje gång axeln vrids ur led skadas någon del av axelleden. Olika patienter skadas olika mycket av axelluxationer.

Vi vet att urledvridningar av axeln är en av flera orsaker till slitage av axelleden (artros).

Kan man acceptera att axelleden ibland glider ur led så behöver man ingen operation. Detta gäller framför allt patienter som lätt och smärtfritt får ledkulan på plats och kanske bara drabbas av några enstaka urledvridningar. Det är tveksamt om smärtfria axelluxationer ger några större skador på axelleden. Många av dessa patienter lider av en medfödd instabilitet.

Det är rimligt att antaga att mycket smärtsamma urledvridningar leder till större vävnadsskador än smärtfria urledvridningar. Det verkar också logiskt att antaga att när det är svårt att dra ledkulan på plats (reponering) så skadas mer av axelleden än när det är lätt att reponera ledkulan.

Många smärtsamma och svårreponerade urledvridningar som uppkommit efter en olycka leder sannolikt till allt större skador i axelleden.

Varje ny luxation leder till ökande vävnadsskador. Det bättre att operera tidigt än att operera sent i förloppet. Resultatet efter en operation blir bättre ju mindre skador du har i leden. Operationen blir då enklare, går fortare och komplikationsriskerna minskar.

Efter en olycka eller en plötslig utåtvridning av armen kan det ledband som håller ledkulan på plats i ledskålen lossna från sitt benfäste från ledskålens kant (Bankartskada) eller från ledhuvudet (HAGL) skada. Det vanligaste är att ledbandet släpper från ledskålens kant tillsammans med broskläppen (labrum). Om denna skada inte läker ordentligt kan det resultera i en instabilitet hos yngre patienter. En Bankartoperation går ut på att utföra en anatomisk rekonstruktion av ledbandets normala fäste mot ledskålens (glenoiden) kant. Operationstiden vid artroskopisk teknik är normalt mellan 30-50 minuter.

Artroskopisk Bankart

I de allra flesta fall går det utmärkt att operera patienten med artroskopisk teknik. Fördelarna med artroskopisk teknik jämfört med traditionell öppen teknik är att smärtan efter operationen reduceras och att komplikationsriskerna minskar. Med den artroskopiska Bankart teknik som idag används utför man samma anatomiska rekonstruktion av ledbandsapparaten som man utför med en traditionell öppen Bankart operation, bortsett från att man slipper göra ett större snitt i huden och skära av och sy fast ett muskelfäste (m.subscapularis) för att komma in i leden.

Under själva operationen går man in med en kamera i leden (artroskop) genom öppningar i huden som inte är större än tjockleken på en blyertspenna. Därefter för man i små smala instrument i leden. Vid ledskålens kant, just där ledbandet och labrum lossnat borrar man ett par hål i vilket sk ”ankare” håller fast de sytrådar som senare skall fixera labrum mot ledskålens kant. Dessa ankare väger endast några gram och kan antingen vara av metall eller av speciellt härdade konstgjorda material som så småningom försvinner ur kroppen. Metallankarna är inte större än vanliga tandfyllningar, varför de inte riskerar att utlösa metalldetektorer vid flygplatser. När trådankarna väl är på plats fäster man trådarna på det trasiga ledbandet och ledkapseln och knyter sedan faste det. Efter operationen skall trådankarna sitta kvar, de avlägsnas inte.

Öppen stabiliserande operation

Har axeln gått ur led ett stort antal gånger och du har utvecklat omfattande skador på ledskålen (”bony Bankart” skada) eller ledhuvudet (Hill-Sachs skada) är det dock vara bättre att operera med öppen teknik. Det är också bättre att operera med öppen teknik om axelledens ledbandsapparat och broskläppen, labrum, har omfattande skador och själva vävnaden har en bristande kvalitet. I dessa fall utförs en lite mer omfattande operation (kallas Bristows eller Latarjets operation). Denna operation är mycket svår att utföra med artroskopisk teknik.

bankartskada

Artroskopiska bilder på en Bankartskada (vänster) och en reparation med ankare (höger). Höger axelled sedd bakifrån.

operation_axelluxation

Efter en olycka där axeln vrids ur led skadas det främre nedre lebandet (gult) i axelleden. En Bankart operation går ut på att sy tillbaka detta ledband med hjälp av små trådförsedda ankare (blå) mot ledskålens kant. Höger axel framifrån

harry_houdini

Harry Houdinis framgångar grundades delvis av att han hade förmågan att frivilligt dra bägge sina axlar ur led. Harrys bror Dash kunde bara dra sin ena axel ur led och blev inte alls lika berömd.