08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Bicepstendinit

Bicepstendinit i axelleden innebär kort och gott att du har en smärta från biceps långa sena. Ibland kan det vara en lokal ömhet över bicepskanalen (sulcus biciptis), eller en smärta som strålar ned i bicepsmuskeln.

En renodlad bicepstendinit är en raritet. Vanligen är dock inte symptomen från bicepssenan så starka att man behöver ta någon speciell hänsyn till dessa.

De flesta sjukdomar i axelleden kan ge mer eller mindre symptom från bicepssenan. Oftast finner man bicepstendiniten som en del av ett annat problem.

Blank eller fransig biceps?

När man går in i axelleden med ett artroskop så bjuder sig den normala bicepssenan som en blank struktur i övre delen av bilden. Har du smärtor från bicepsmuskeln och bicepssenan ser helt fin ut under operationen behöver man inte göra något mer än det som var planerat från början.

Om du har smärtor från bicepssenan och bicepssenan uppvisar betydande skador och har lösa fransar av skadade fibrer som hänger ned från senan brukar man ibland utföra en bicepsoperation.

Impingement

Den benkanal (sulcus bicipitis) som bicepssenan löper i varierar i bredd och djup. Hos en del patienter är sulcus bicipitis lite grundare än normal och kan på så sätt bidraga till att bicepssenan kläms åt.

Dessa smärtor brukar dock inte vara speciellt uttalade. Kvinnor har betydligt oftare problem med bicepssenan än män.

Medfödd instabilitet

Vid medfödda instabiliteter är det vanligt med mer eller mindre smärtor ut i bicepsmuskeln. Vanligen är inte smärtan speciellt stark, men finns där som en del av problemet. Vid framför allt bakre instabiliteter kan dock bicepssmärtan ibland dominera över andra smärtor.

Rotatorcuffruptur

Det är inte ovanligt att patienter med rotatorcuffruptur även har skador på biceps långa sena. Detta resulterar ibland i mer eller mindre symtom från bicepsmuskeln. Ibland kan även bicepssenan hoppa ur led och lägga sig på framsidan av axelleden. Vid stora senskador kan smärtan från bicepssenan bli betydande.

Tuberculum majus fraktur

En spricka i ledhuvudet som går genom bicepssenans trånga kanal kan ibland leda till en inklämning när bicepskanalen fylls med blod eller benläkningsmassa (callus). Vanligen är smärtan lätt till måttlig, men ibland kan detta ge upphov till en synnerligen stark smärta som gör det näst intill outhärdligt att röra axelleden.

Tumör i ledhuvudet

Det är oklart varför en del patienter med en tumör i ledhuvudet drabbas av bicepssmärtor. Men en sannolik förklaring är att den svullnad som ledhuvudet drabbas av minskar utrymmet i bicepssenans kanal så att bicepssenan stryps.

Frozen shoulder

Vid frozen shoulder är det i det akuta skedet väldigt vanligt att man finner en inflammation över ledkapseln och bicepssenan. Smärtor ut i bicepsmuskeln brukar dock inte dominera symtomen.

Labrumskador

Labrum är en del av bicepssenans infästning. Vid labrumskador (SLAP) är det inte ovanligt med en del lättare smärtor ut i sulcus bicipitis och i bicepsmuskeln.

Artros i glenohumeralleden

Smärtor från bicepssenan och bicepsmuskeln är inte ovanliga vid artros i axelleden.