08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Operation – dagkirurgi

De flesta axeloperationer, utom frakturer och proteser, går att utföra i dagkirurgi. Dagkirurgi förutsätter att du kan resa hem en kort stund efter operationen och att du kan klara dig själv hemma. Är du fullt frisk, inte kraftigt överviktig (BMI över 34) och klarar dig själv i hemmet, är det sällan några problem med att bli opererad dagkirurgiskt.

Har du kärlsjuka med smärtor i bröstet, tidigare haft en hjärtinfarkt, KOLs eller någon annan sjukdom som påtagligt gör dig tröttare vid ansträngning får du det mycket bättre om du övernattar efter operationen. Då kan du inte opereras dagkirurgiskt.

Dagkirurgi sätter stora krav på hur narkosen och smärtlindringen utformas före, under och efter ingreppet. Det är viktigt att du läser den detaljerade information du får om dina smärtlindrande läkemedel i god tid innan operationen. Effektiva smärtlindrande metoder gör att mindre än 3 % av patienterna drabbas av mycket starka smärtor dagen efter operationen.

Väntan under operationsdagen

Du kallas normalt in i god tid innan operationsstart. Den tid som står i kallelsen är inte tidpunkten för operationsstarten utan den tid då teamet behöver veta att du finns tillgänglig för att kunna förbereda dig och operationen. Det fungerar ungefär som när du skall flyga. Eftersom varje minut av på en operationssal kostar mellan 200-400 kronor så blir det mycket, mycket dyrt att inte kunna förbereda teamet i god tid. Patienterna är sjukskrivna under operationsdagen och förväntas inte lida någon ekonomisk skada. Det är flera team involverade och alla måste få en chans att ändra på någon detalj i god tid innan operationen.

En del operationer går fortare än planerat, andra tar betydligt längre tid. Det är därför normalt att det blir väntetider under operationsdagen.

Detta gör att man kan operera flera patienter varje dag och hålla nere det antal veckor du behöver vänta på din operation. Ta med dig något att lyssna på eller något att läsa medan du väntar.

Bedövning

Innan du blir sövd får du en injektion med lokalbedövning i axeln. Denna injektion brukar göra ont. Denna bedövning gör att det blöder mindre under operationen. När det blöder mindre så ser man bättre under operationen. Då går operationen något fortare. Ytterligare tekniska fördelar är att man kan operera med ett lägre vätsketryck. Det minskar svullnaden av axelleden. Vidare har lokalbedövning en mycket starkt smärtstillande effekt efter operationen. Är du väldigt rädd för nålar och stick bör du säga till. Det är du som bestämmer om du vill ha lokalbedövning eller inte. Efter lokalbedövningen blir du sövd och operationen tar vanligen ca 15-60 minuter, beroende på vad som skall opereras. Om du är mycket rädd för att bli sövd så går det bra att utföra enklare ingrepp i lokalbedövning.