08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Operation bicepsseneruptur

Övre eller nedre bicepssenerupturer ger på lång sikt sällan några dramatiska effekter på styrka och rörlighet i axelleden eller armbågsleden. Möjligen märker man en något sämre kraft när man använder skruvmejsel. Vridstyrkan kan beräknas minska med 20%. Opererar man bicepssenan uppe eller nede efter en ruptur så ökar man vridstyrkan något, men vridstyrkan blir inte normal. Det är ytterst ovanligt att man som ortoped träffar en patient som söker sjukvården för problem med smärta, styrka eller funktion 5-10 år efter en isolerad skada av bicepssenan.

Smärtfri övre bicepsruptur

Grundregeln är att man låter man bli att operera biceps långa sena när den lossnat. Bicepssenan går dock att sy tillbaka om estetiken är viktig eller om patienten har ett sådant yrke att han riskerar att drabbas av besvärande kramper i bicepsmuskeln.

Det är värt att notera att denna skada inte är ovanlig bland yrkesgrupper som använder skruvmejsel (bl.a. elektriker). Dessa utvecklar lätt ett problem med kroniska kramper när de använder skruvmejsel.

Biceps är också en av de absolut viktigaste musklerna för en aktiv muskelbyggare. En skada på biceps leder till försämrade resultat vid tävlingar.

Tyvärr får en många av dessa patienter kämpa sig till en operation.

En operation ger dock sällan några stora funktionella vinster för oss andra då man klarar sig alldeles utmärkt utan bicepsmuskelns långa sena. Bicepsmuskelns korta och tjocka sena kompenserer utmärkt för den lilla kraftförlust som bicepsseneskadan leder till. Ibland kan dock bicepsmuskeln krampa lite när man skruvar upp en flaska eller ett burklock.

Ett lyckosamt operationsresultat förutsätter oftast att man opererar skadan inom några veckor.

Redan efter ett par månader kan senan ha mist så mycket av sin tjocklek och styrka att det är svårt att få den att fästa vid en operation. Det finns ingen vetenskaplig litteratur kring operationer av kroniska bicepssenerupturer, men författarens egen erfarenhet är att rent tekniskt så lyckas man i hälften av fallen. Operation av en kronisk bicepsseneruptur, dvs äldre än 3 veckor, innebär att man måste frilägga hela övre bicepsmuskeln.

Smärtsam övre bicepsseneruptur

Har bicepsmuskelns övre fäste lossnat i samband med en olycka bör man dra öronen åt sig. En bicepsseneruptur kan sällan förklara ett problematiskt smärttillstånd i axelleden efter en olycka.

En bicepsseneruptur kan vara ett tecken på att en betydligt mer omfattande rotatorcuffruptur. Normalt sett behöver man då utföra en magnetkameraundersökning eller en ultraljudsundersökning för att utesluta en rotatorcuffruptur.

Problemet med ett smärttillstånd i axelleden som uppkommit i samband med en skada på bicepsmuskelns långa sena är således inte att bicepssenan måste repareras utan att man måste utesluta en rotatorcuffruptur.

I ett litet antal fall leder bicepssenskadan till en intensivt smärttillstånd i bicepsmuskeln med kramper i bicepsmuskeln när man använder handen för att skruva eller öppna burkar.

I dessa fall kan man, lite beroende på hur starka smärtorna är, antingen vänta några månader eller sy fast bicepssenan direkt.

Patienter som arbetar som elektriker, däckmontörer eller som har andra arbeten med mycket skruvande rörelser kan det vara lika bra att operera direkt.

Akut nedre bicepsruptur

Patientens ålder, aktivitetsnivå och yrke är viktiga att ta hänsyn till när man rekomenderer en behandling. Det är exempelvis tveksamt om man skall rekommendera operation av nedre bicepsseneruptur hos en patient över 60 år, som har ett kontorsarbete och inte är speciellt aktiv på sin fritid.

Estetiska synpunkter. En livsstil eller ett yrke med hög fysisk aktivitet talar för en operation med bicepssenesutur. Yngre eller väldigt aktiva män blir sannolikt inte nöjda efter konservativ behandling.

Risken för operationskomplikationer måste vägas mot nyttan av operationen. Exempelvis kan frekvensen nervskador beräknas uppgå till närmare 5%. Andra vanliga komplikationer är stelhet och smärta. Många av dessa komplikationer är ingen katastrof för patienten på sikt. Men det kan betyda att läkningen efter en operation tar tid och ibland kan man behöva operera en gång till. Sensutur vid bicepsruptur är ingen riskfri operation.

Jämför man resultaten mellan konservativ behandling och operation finner man i genomsnitt inte speciellt stora skillnader.

Vanligen rekomenderer man operation när diagnosen ställs inom någon vecka efter skadan.

Kronisk nedre bicepsruptur

Är skadan äldre än 4-5 veckor är det ibland vara nödvändigt att man tar ett sentransplantat. Oftast går det dock bra utan transplantat. Efter 2-3 månader är det dock nästan alltid nödvändigt att flytta en sena från knät (hamstrings) till armbågen.

Du behöver inte vara ledsen om man missat din skada. De flesta patienter märker inget större funktionsbortfall om skadan inte opereras. En operation återställer sällan styrkan helt och hållet. Det är mest patienter med stora krav på styrka och uthållighet som märker någon skillnad.

Patienter som behandlas utan operation kan märka att bicepsmuskeln krampar och gör ont första 6 månaderna efter skadan.