08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Sjukskrivning

Axeln är skapad för aktivitet

Långa sjukskrivningar skadar axelleden. Axelleden är skapad för kontinuerlig rörelse och aktivitet. Inaktivitet leder till förtjockad ledkapsel, inflammationer och förslappade senor och muskler.

Sjukdomar där bensporrar, förtjockningar, artros och senskador leder till smärtor och minskad aktivitet, skapar större och större problem i axelleden.

Efter en operation där problemen är åtgärdade är det tvärtom. Då är det av största vikt att startmotorn i axelleden kommer igång. Att axeln börjar fungera. Det viktigaste i början är inte att bli smärtfri utan att rädslan för smärtan försvinner.

En normalt fungerande axelled ömmar vid viss belastning och vid vissa rörelser. Det är sällan denna ömhet signalerar en egentlig vävnadsskada. Rörelelser leder till att nervcellerna utsöndrar tillväxtfaktorer och läkande substanser.

Vid ett litet antal sjukdomar kan dock ökad belastning leda till ökade skador i axelleden. Detta gäller framför allt vid artros av den stora ledkulan och vid stora senskador.

Planera din återgång till arbete med din arbetsgivare

För att din återgång till arbete skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att du i god tid innan operationen försöker planera din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. Du bör också förhöra dig om med din handläggare vid försäkringskassan om hur du kan få hjälp med återgång till arbete efter en operation.

Rotatorcuffruptur

Vid rotatorcuffruptur är det inte ovanligt att man behöver en längre sjukskrivningsperiod. Många arbetsgivare har dock oanade möjligheter att ge anpassade arbetsuppgifter till en opererad patient.

Detta är en diskussion du innan operationen skall ta med din arbetsgivare. Med lite planering och framförhållning brukar det gå bra.

Det är viktigt att du själv är aktiv och tar ansvar för både ditt arbete och din sjukdom.

Förlängning av sjukskrivning

Det är sällsynt att en patient som författaren opererat blir långtidssjukskriven på heltid. I stort sett samtliga patienter som arbetade innan operationen fortsätter arbeta efter operationen.

Operationsresultaten är idag av mycket hög klass. En förutsättning för att få goda resultat är att ställa rätt diagnos, att utföra rätt operation och att till varje pris aktivera axeln efter operationen.

En snabb och aggressiv rehabiltering, där smärtan inte är något farligt och problematiskt, är nyckeln till goda operationsresultat.

Förtidspension

Det är sällsynt att detta är nödvändigt vid axelproblem.