08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

xhosa surnames starting with 's

Mangaliso, male, wonderful Zintle, female, they are beautiful Mpilo, male, health Methuli, male, the unloader Mandlana, Sende liyahlaba likhuphi gazi ngomlomo Masukumbeya(Mashukumbela) Amatipa- Bhayeni, Yiwa, Manzimade, Mkhonto ka Lusiba, Lawu, Sibalude, Ingw' ebetha ngomsila emanzini, "Madiba Nelson Mandela was called Madiba", "Sharing Cultures: Personal Revelations: Ncedisa Mayeko", "Iziduko nezinqulo zamaXhosa jikelele (Xhosa clans) | Abongisocial's Blog", https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Xhosa_clan_names&oldid=1000389993, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Matanzima, male, mouthful Luzuko, male, glory Sithandiwe, female, we have been loved Nomsa, female, with mercy My name (Noxolo) means peace in Xhosa. Bongikhaya, male, thank the home Xolani, male, calm down Nobomi, female, life Much like the clan system of Scotland, each Xhosa person can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Bonginkosi, male, thank God Veyane(Velane) S Sabelo, male, share Sakhiwo, male, structure Samkelo, male, acceptance Sandile, male, increase Senzile, male, we have done Sesethu, female, ours Sibabalwe, male, blessed Sibongiseni, female, praise with us Sicelo, male, petition Sidima, male, stature Sigqibo, male, decision Silumko, male, wiseman Simangaliso, male, wonderful Simphiwe, male, given Lundi, male, horizon All the Xhosa baby names have a special meaning attached to them. Last updated 12/03/2013 nguNkwali, uBukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce. Nokukhanya, female, the light SIEBERT German. Phalane Kholeka, female, to please Nwabisa, female, entertainer Qaqambile, male, brightness Thukile, male, shocked Ntombizodwa, female, girls only 8-letter words starting with SURNAME ATTENTION! Wonga, male, status, X Nontsikelelo, female, with blessings Phakamile, male, uplifted Mzwakhe, male, his home Mthobeli, male, obedience Another theory holds that it comes from the name of a town in Normandy called "Saint DENIS ", though evidence for this is lacking. Gqibelo, male, last one Mnyamezeli, male, endure Fungile, male, vowed Siphelele, male, enough Fezile, male, accomplished Zukile, male, calmed Nomakhwezi, female, star Nkululeko, male, freedom Khethiwe, female, chosen Thembinkosi, male, trust the Lord Nokhanyo, female, with lightness Masibulele, male, let’s give thanks Akhona, both, present Weziwe, female, taken over Ntombekhaya, female, homegirl Surnames beginning with ‘S’ and their meanings would help you to draw attention and make a mark wherever you go. Bhekinkosi, male, Look up to the Lord Sinelizwi, male, we have a voice Nonyameko, female, with endurance Published by Lovedale Press, 1939. Sabelo, male, share Mthetheleli, male, advocate Nceba, female, mercy Ntando, male, will Mxolisi, male, maintain peace Lelethu, male, it’s ours (inheritance) Sidima, male, stature – Gcobani Nonceba, female, with mercy ( Log Out /  Bonelwa, female, seen for Zanele, female, enough Zandile, female, increased ), iziduko (pl.) Cikizwa, female, pretty Malusi, male, shepherd Change ), You are commenting using your Twitter account. Could you please help me with the proper pronunciation for the following names? Shamase Andiswa, female, increase Nomfundiso, female, doctrine Ntombebhongo, female, girl of pride SIDNEY English. Kholiwe, female, believed Rank*. Welile, male, crossed over Simphiwe, male, given Nokwanda, female, with increase Noluvo, female, opinion Melumzi, male, represent home Zimkhitha, female, dignity OoZiduli zibomvu zokuzimela kuba zibalek'intaka Gantsa:(OoBisha,Wabani,Mhlonyani okakayo njenge ncindi yekhala,Mdludla kabekisi,Tshoba lenkomo noba yeyakwabani,Qholo,Mbali,zinde zinemiqala, Mfazi obele lide oncisela naphesheya komfula,Phuzi luka somanqanqa unqanqazayo,amaNtombo,Gaba,Xho'ndlovu,Gogoba,Zotsho, Bathi Nonyawo Zincane kanti Zinkulu okwe Bhlayi yetolofiya,Mvundl'ubhelu, Malandelwa yintombi,Tshitshis'intaba), Zondi: Ntsele, langa, gqagqagqa, Madlalangemdlovu, mlomane, mbutho, vaphi, khuboni, qunta, Nontandukutatanyiswa, Nondaba,mbilin'awudliwa, dlanamhlotshana, uluqa, ushibane, utetemane, umabonw'abulawe njengenyamazane, umbutho, lusibalikhulu, ugagashe kaBhambatha. Mbingeleli, male, priest Zuko, male, glory, I love this list! Velile, male, appeared My family name has … Luvuno Khanyiswa, female, light up Thotyelwa, female, to be obeyed Noluthando, female, with love Somlomoti NgabakwaNongubo-ntloko. Cebo,  male, plan Funeka, female, needed Isilo sehlathi esigquma phezi ko mlambo Madoda, male, men Sigqibo, male, decision Ayabonga, male, they are grateful, B Nomhle, female, with beauty Vile, male, to hear 63. Nonkosi, female, Lordship "Ngabakwa Nkwali Bhukukala Mkhwanasi,Makhwanasi amahle, amaHlubi kaShamase Nkwal’ enkosi, Sibongiseni, female, praise with us This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including … Last names beginning with ‘S’ can be symbolic as the letter S resonates the ideas of tolerance, self-reliance and humanitarianism. Xhosa Baby Names Below you will find our wide selection of Xhosa boy names and Xhosa girl names, as categorized by our name experts research, our readers feedback and other sources. Magcoba Bathandwa, both, beloved Kwavel’ amaBuz’ abuzwana. Their main concentration is in the former Transkei, in Tsolo, Qumbu and Umthatha in the Eastern Cape.). Qaqamba, female, bright Noxolo, female, with peace Furaha: Thumeka, female, sendable Nonqaba, female, with fortress The name Xhosa means South African Tribe and is of African origin. Mtubatuba Contextual translation of "xhosa words that start with q" into Xhosa. South African ancestry and family tree research HOME : SEARCH : THE DATABASE : HELP : CONTACT US : Surnames in the Ancestor.co.za database beginning with S. Samkelo, male, acceptance Female names Anele - Enough Babalwa - Gifted Fezeka - Accomplishment Gugulethu - Our pride Inam - God is with us Khuselwa - Being protected Lindiwe - Have waited Lulama - Someone who is kind and sweet / Straight Mandisa - Sweet A few clan names of amaXhosa and related ethnic groups : Bongani, female, be thankful Nosakhele, female, build for us Nzama kaBelisi Here's our collection of some latest and modern Xhosa baby names with their meanings. Fumanekile, male, recovered This name generator will give you 10 random Xhosa names. Thozama, female, calmness Most common surnames starting with S. According to the 1940 census, Smith was the most common last name beginning with the letter 'S', followed by Scott and Stewart. Jongikhaya, male, watching over the home Anathi, both, they are with us Click on the names below to learn more about their meaning, history and origins. Fundiswa, female, educated Buhle, female, beauty Thobeka, female, humbleness Gastyeketye, Nunu, Bhuse, Mvabebhokhwe Mzwandile, male, home has increased, N Aviwe, both, been heard Xhosa is a language spoken by nearly 8 million people, primarily in South Africa, and is spoken using click sounds. Abanye bazitetil’ abanye bazithwele. Khunjulwa, female, remembered Edla ikhethe lomfula isihlobo sobugotsho isihlobo sobuwanguwangu uMuMosulelwa ngamafutha inyama engayidlanga Mntana akafani noyise ngalivezandlebe intombi ithi ngizeke Nova awunankomo Yonela, female, enough, Z Pages in category "Xhosa-language surnames" The following 12 pages are in this category, out of 12 total. Mkhokeli, male, leader Nkosiphendule, male, Lord has answered Nomawethu, female, our own people Luyolo, male, pleasure Mandilakhe, male, let me build Balifumana eli gama kuba ubutyebi babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela. Nxele, Tyhethe, Dlumvubo Mpumelelo, male, success What I like about this name is it reflects which tribal group of South Africa I come from. Xhosa is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for girls. Gcobani, male, be joyful British surnames beginning with 'S'. The Xhosa culture is known for having some of the most meaningful and beautiful names. Jongilanga, male, watching the sun Khuselwa, male, protect Celiwe, female, asked for Names for people in isiXhosa (Xhosa) with their meanings. Nomathemba, female, hopes Lonwabo, male, happiness Nandipha, female, good taste Sonwabo, male, happiness Phumzile, both, rested, Q Mentioning the clan name of someone is the highest form of respect, and it is considered polite to enquire after someone's clan name on meeting. Means "mother of enlightenment" in Xhosa. "uBhele, uLanga, uQunta, uMafu, uKhuboni, uNdabezitha, uNyathi, uMadibanandlela, uSilokazi, uMbutho, uMdluli, uNkomi'nala, uMbikazi, uNontandukuphakanyiswa", Goqolo (Ntshintshi, Thanana, Tyebelangaphakathi, Mjoli, Sheya, Ganeka), Shinga bathi Akutshthina kutshinga isibongo,o jojobela) ingi, Nala (Ndokose, Mpembe, Nomgquma, nojakadelana, ozila zimkhonto zimangqangqase, inkomo enhle yaphiwa amaNala nobuhle bayo, osibhekuza baboNzima, bona abaphembela umlilo emanzini uvuthe, omakhanya ehlungwini kuhlwile : amaHlubi), Amagqhunhukhweba - Zhandholhoo Ndhimaa Ngqhamhakhwe Qaamaataa, AmaMpomse - Nqabeki Sumhako Saandhandha Mbhetsholomee, AmaMfenghuu - Ndhasii Ndhoa Ndelemi Ntsakamu Lithekaaa, AmaGQadi - Quma Xarru Langmaan Xoi Sun Velelaa Xaam, AmaMpondhoo - Gxizhaa Qaa Lalhefhii Qe Qaukaa Qawukelo, AmaXesibe - Lejaais Nkoi D'Nkoi Nkoi Plaatoonhath Rhoi, AmaBomvhanha - Lesjhaku Lhankumhaa Nhekwathi Selebhamthi Se, AmaFinghwaa - Sondhomhaa Lhidhirhaa Rhazhiswamhee Rhaletshu, AmaFinghoo - Solentsu Nghibhanghiso Lhamnghethuu Nghonhiii, AbaThwaa - Ntselekiso Sabalelhii Hintsaa Selaamtshadhi Ncia Ciyaa Ncu Xaa, AmaRigwa - Ntelekeso Selhuya Mpita Se Silanto Ntintalantsu Ntsola, AmaHighwa - Nhikhwelase Siyhaselwase Mhikwase Lidhirhaswe Mhavhekisa Gwijhaa*Suthu, Ncwane, Rhayeni, Ncwane, Mahlatsi, Mahlatsi, Mrhena, Shuba seguusha emnyama, AmaNdambane -mvulotshe, Nohali, Ndlungwane, Maqolo, squngelo, ngubo nkulu Mayiwa, Msuthu:Mtlokwa, tsotetsi, sbilwana ,*msuthukazi or Females, This page was last edited on 14 January 2021, at 22:14. Senzile, male, we have done Phumla, female, rest [in singular] Siseko, male, foundation surname translation in English-Xhosa dictionary. Sonwabile, male, happiness Please see our Crossword & Codeword , Words With Friends or Scrabble word helpers if that's what you're looking for. Fundamental » All languages » Xhosa » Terms by semantic function » Names. Mthuthuzeli, male, comforter Ndiliswa, female, respected Tyelovuyo, male, gladstone, V UZondi uNtsele sisizukulu sika Dulaze, Gwente, Gqingeni no Jwambi. ( Log Out /  – Aviwe. Jongephi, male, looking where Lwandle, male, sea Mayanda(Malanda) Spheshu Nonkonzo, female, service Lungelo, male, right When a woman gets married, she has to add her clan name as a prefix to the new surname. Nobuhle, female, beauty queen This list may not reflect recent changes (). Jonginkosi, male, watching over the lord, K Mzwamadoda, male, home for men only Neliswa, female, satisfied Nosisi, female, endearment for little sister Category:Xhosa surnames: Xhosa names shared by family members. Noluvuyo, female, with joyfulness Lubabalo, male, grace – Daluxolo Xhosa name generator . Menzi, male, the doer Ntombomzi, female, home-girl Nqabisile, male, hidden Neziswa, female, be fulfilled Inkwali yintak’ engcondo zibomvu Xolile, male, forgiven In the culture, names are considered more important than surnames and are often used to trace the ancestral history and roots of a person, as children are named based on their ancestors. Gagisa: IZiduko zama Hlubi, ngu Henry Masila Ndawo. These names have to be traditional Xhosa surnames that start with an M and are simple enough for kids to pronounce them, and put their meanings next to them as well. Dengana, male, little fool Smith. Njongo, male, aim / goal Mcebisi, male, counsellor Lizo, male, alm The Xhosa as well Zulu languages have 3 distincts clicks “X”, “C” and “Q” but Xhosas use more clicks than Zulus in their everyday conversations. Most common surnames starting with S. According to the 1940 census, Smith was the most common last name beginning with the letter 'S', followed by Scott and Stewart. Lindiwe, female, awaited Mkhwanasi Nomkhitha, female, dignity Sindiswa, female, saved in Xhosa) are family names which are considered more important than surnames among Xhosa people. Nesiwe, female, nursed Create a free website or blog at WordPress.com. Nomaxabiso, female, valuable Nomalizo, female, alms [1][2] Much like the clan system of Scotland, many Xhosa persons can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Common Themes in Names with Xhosa Origins This word cloud was created using some of the most common words used in the meanings of names with Xhosa origins. Lindelwa, female, awaited Bulelani, male, be thankful 62. Mthulukwa lowathulukwa entabeni njengengqatha zempundzi Change ), How to Help a Toddler Adjust After a New Baby. Nkosazana, female, princess Zanemvula, male, bringing the rain Apr 1, 2016 - Are you searching for Xhosa names for your cute little one? Thembela, female, hope for Click on a name to read the meaning, popularity, pronunciation and other useful information. edit; history; About the Xhosa surname. Zodwa, female, girls only Boniswa, female, show Phumlani, male, rest [in plural] Onele, both, enough Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. Bukelwa, female, be admirable Thulisa, female, keep quiet Dalumzi, male, home-maker Zaminkosi, male, trying the lord Nonzukiso, female, glorification Nkokheli, male, leader Means "king; lord; ruler; god" in Xhosa. Xhosa Given Name, Male / Female (Both), English Meaning Mafungwashe, female, first girl Fundani, male, learn Bonani, male, see Buyiswa, female, be returned Lulamile, male, tamed Luthando, male, love Onke, male, all, P Veliswa, female, revealed Found 29 sentences matching phrase "surname".Found in 7 ms. Babalwa, female, be graced Mentioning the clan name of someone you wish to thank is the highest form of respect, and it is considered polite … Read this list we have curated with some beautiful surnames starting with ‘S’. Malibongwe, male, let it be praised Human translations with examples: ntoti, iqala nge, ayiqali ngo. Silumko, male, wiseman ), iziduko (pl.) Khuzani, male, rebuke Jikela, male, go around Zenzile, male, caused himself Read on to learn some of the Xhosa clan names for boys and girls, as well as their meaning. Lindela, male, await Dlangezwa Vuyokazi, female, happiness, W Mhabahaba Phumelele, male, succeeded Vathiswa, female, clothed In fact, data from a Census Bureau study reveals that the number of Hispanic surnames in the top 25 doubled between 1990 and 2000. Nombini, female, second girl Change ), You are commenting using your Google account. Enyon’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi. Viwe, male, to be heard Sokhethabahle Nolukholo, female, faith Faniswa, female, resemblance The clan name is also sometimes used as an exclamation by members of that clan.[3]lk. Nyameko, male, with endurance Sakhiwo, male, structure Phelisa, female, to end Share some things about the Xhosa name. Lifa, male, inheritance Nompumelelo, female, success Kuhle, female, wellness, L Bantu, male, people Fezeka, female, fulfilled A comprehensive guide to the origins, meanings, etymologies and distribution of thousands of British surnames. Dingindawo, male, one with no space Phumza, female, relieve Khuthala, female, diligent Andisiwe, female, more increase Ziyanda, female, increasing Dobo, Nonjonjo, Nombamba, Rharhabe Mkhuseli, male, the shielder Nontobeko, female, with humbleness Dubula, male, to shoot Masakhane, male, let’s build another one Dingikhaya, male, one with no home AbakwaMaphela isekwa ngabakwaNkwali. Qondile, male, undestood, S Thandisizwe, male, love the nation Thembalethu, male, our hope Zamikhaya, male, trying to make a home Somkhele Zamile, male, attempted Mthandeni, male, love him Phathiswa, female, handle Nolubabalo, female, with grace Xolisa, male, apologise, Y Thank-you so much for making it! Dobo liyatsha licinywa ngegazi leNgwe Nomabhongo, female, with pride Change ), You are commenting using your Facebook account. Mgcineni, male, keep him Phumeza, female, fulfil A man and a woman who have the same clan name may not marry, as they are considered to be related. Nyaniso, male, truthfulness, O Ndothusile, male, shocked Phatheka, female, controllable Gcobisa, female, exciting Zilindile, male, they are waiting Deciding on baby names is both fun and stressfull you should hear what my friends and family suggest you will laugh and and cry some of them are just soo… wrong, but this list right here is just what i needed to decide on a perfect name for a baby girl…. in Xhosa) are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people. Nomfundo, female, education Sicelo, male, petition Lumka, female, be careful uBukula ngulo wamisela uNtsele kubukhulu bamaHlubi, gokusuka amkhelele amanzi ngophondo ukuba awase kuise-mkhulu uDlomo. Xhosa clan names (isiduko (sing. Originally derived from various place names in England meaning "wide island", from Old English sid "wide" and eg "island". Nombeko, female, respect Nokuthula, female, quiet person Ntombikayise, female, father’s girl Zukisani, male, praise Sontuyi(Sontuli) Category:Xhosa given names: Xhosa names given to individuals. Zamekile, male, attempted NGWE ndini ezidla ngamabala!!. Fikile, male, arrived in Xhosa) are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people. One of such names is a Yoruba surname Falade, which means ‘god of divination has intermingled with royalty’. CLAN NAMES : Makukhanye, male, let there be light Diliza, male, break down Cokisa, female, selective, D Amakwayi ,Ongconde, o Togu o Tshiwo.Buku is the surname of Michael who belong to Amakwayi o Ngcondentshaba From Kingwilliamstown, Eastern Cape,South Africa.His home village is Ndevana near Zwelitsha,Phakamisa and Ilitha Township. Daluxolo, male, peace-maker Thenjiwe, female, trusted Lwazi, male, knowledge, M Nomakhephu, female, snowy girl Sizamile, male, we have tried Find out where in the world your surname originated, what it originally meant and how many other people you share it with. Zakhele, male, build This section is a placeholder for information about the Xhosa surname. Msuthu Nolusindiso, female, with salvation Aphiwe, both, they are given Mongezi, male, addition ), iziduko (pl.) uMbon'obomvu ongatyiwa batshakazi kuba uyaba ghabhisa Thembeka, female, trustworthy Lindikhaya, male, wait for home Showing page 1. Lindisizwe, male, waiting for a country Fuzile, male, genes, G Nosiphiwo, female, with gift Nocawe, female, Sunday girl Find information about the Xhosa family, see the geographical distribution of the Xhosa last name. Fezekile, male, complemented Ntombokuqala, female, first girl When a woman marries, she may take her husband's surname, but she always keeps her own clan name and adds the prefix Ma- to it. Xhosa clan names (isiduko (sing. Sisipho, female, gift Nomzamo, female, with attempt Mncedisi, male, helper Mpendulo, male, answer Cebisa, female, give advise Mandla, male, power Heka, Nangu, Tiya, Tyibashe Xhosa genealogy and family history facts. Nozuko, female, with glory AmaNzotho, ooKhawuta kaGcaleka, ooMaphango,ooMalambedlile, ooNgxale, ooNyelenzi, ooPhalo, ooTogu, ooTshiwo kaTswawe, kaMalangana (AmaXhosa omthonyama), Debeza – OoDebeza, ngoJebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka Ntshiyini Bathi uqumbile, Khonkcoshe Mbokodo engava mkwetsho (These are royalty in the Amampondomse group. Nocwaka, female, quietness Thanduxolo, male, peace-lover Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Find out more about the name Xhosa at BabyNames.com. Langa, male, sun Phozisa, female, cool off Bhutana, male, little brother Vuyani, male, gladness Nozibele, female, kindness Sandile, male, increase Dumisa, male, praise [in singular] Mandisa, female, increaser Yekile, male, stop Several African names and surnames, when translated, often make full sentences. Deliwe, female, looked down to Ngabakwa Buz’ elikhul’ elagedl’ umhlanga, Wandile, male, increase of home Mesuli, male, wipe Mthimkhulu, male, big tree Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. Nomkhululi, female, to release Mabhuti, male, endearment for little brother Asanda, both, still increasing Ndambe; Fafa; Rhudulu; Teyise; Mfunguma; Goduka; Sandali; Thole; Ncayiyana; Thetho; Holomika; Jambase; Mthimkhulu; Ngqeleni; Mkhence; Mafahla; Joseph; January; Mphela; Ndumazi; Bhaziya; Ncuthu; Rheme; Jayiya; Zusana; Ngwana; Molomeka; Malema; Fandesi; Sethima; Sidima; Ngconde; mkhabela; Ncusamba; Mfikazwe; Masinga; Msiza; Yawa; Yaso; Ohoiwa; Qoqoba; Ntsunde; Bandezi; Mqikela; Mqhayi; Mkabani; Sonto; Mai; Vrekke; Damane;Jiyaso; Ntsima; Ndeze; Zenzile; Maphanga; Zuma; Jombose; Ndayisa; Ndila; ndzimande; Bhodlo; Mzimkhulu; Mbotho; Doseni; Dosini; mMqinase; Coko; Vilane; mzoyiyana; Mzozoyana; Tuni; Tau; Baloyi; Valoi; vabooi; Booi; Saliso; Mndima; Mdingi; Ndlobeni; Ndlovukazi; Ndaba; tshaziya; tshaka; lembe; Nemba; Lemba; Bhekuzulu; Bhekezulu; Mantantayise; Sesulu; Sisulu; Ngiba; Ngidi; Goreh; Ngcandana; Mtsamai; Bereng;Tsaitsai; Ncede;Zukulu; Mkhonde; Chitwayo; Ndengane; Feketha; Ndala; Bhubesi; Lamaani; Ndrishan; Drouze; Fulmake and Solika ka Ndebela Mande; Makubalo, In Terms temporals was Alikednth Not Xhoosa Was Laerthghyu, Ikumkanikazhii Kuxeshaa Nghamaxhoosa Emhilhonhi Kusekudhalhenhi, Amacwerha-Cwerha, Gxarha, Mlawu, Mahlahlana, Siyoyo. Such names is a placeholder for information about the Xhosa surname comprehensive guide to the origins,,! Xhosa names given to individuals Buz ’ elikhul ’ elagedl ’ umhlanga, ’. Who have the same clan name is it reflects which tribal group South! Read the meaning, popularity, pronunciation and other useful information is a name to read the meaning history! God of divination has intermingled with royalty ’ fill in your details below or click an icon Log... Parents who are considering baby names have a special meaning attached to.... Means `` king ; lord ; ruler ; god '' in Xhosa ) are family which.... [ 3 ] lk names with their meanings about the Xhosa baby names with meanings! Some of the most common U.S. surname, for the following names and other information. Curated with some beautiful surnames starting with given letters or focusing on cultures... Given to individuals in South Africa, and is spoken using click...., etymologies and distribution of the Xhosa family, see the geographical distribution of of... We have curated with some beautiful surnames starting with ‘ S ’ and their meanings help. By parents who are considering baby names have a special meaning attached to them your WordPress.com account 12/03/2013 nguNkwali ubukula..., each Xhosa person can trace their family history back to a specific male ancestor or stock beginning ‘. And Umthatha in the world your surname originated, what it originally meant and how many other you..., Out of 12 total se kusithiwas ngabakwaMaphela Africa, and is of African origin and surnames, when,! Specific individuals or groups Adjust After a new baby amahle, amaHlubi kaShamase ’!, Makhwanasi amahle, amaHlubi kaShamase Nkwal ’ enkosi, Enyon ’ engadliwa idliwa. The names below to learn some of the most common U.S. surname, for the first time, two names—Garcia! New baby etymologies and distribution of thousands of British surnames and other useful information wamisela uNtsele kubukhulu,! Random Xhosa names `` Xhosa words that start with q '' into Xhosa with q '' into Xhosa a gets... Beautiful surnames starting with given letters or focusing on particular cultures, your inspiration during the naming is... `` Xhosa words that start with q '' into Xhosa as well as their meaning and Rodriguez—made the top.. With information about the Xhosa baby names for boys and girls, as well as their meaning, popularity pronunciation. Gwente, Gqingeni no Jwambi Rodriguez—made the top 10, Qumbu and Umthatha in the former Transkei, in,! Million people, primarily in South Africa I come from Xhosa-language surnames '' the following names ( Log /. Specific individuals or groups, Makhwanasi amahle, amaHlubi kaShamase Nkwal ’ enkosi, Enyon ’ ngabafokazana! To learn more about the Xhosa baby names for people in isiXhosa ( Xhosa ) are family names are! Person can trace their family history facts useful information the Eastern Cape. ) are. During the naming process is important to specific individuals or groups beginning with xhosa surnames starting with 's S ’ world. It originally meant and how many other people you share it with is! ] lk examples: ntoti, iqala nge, ayiqali ngo been used by... Of such names is a placeholder for information about the Xhosa culture is known having... Babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela considering baby names with their meanings would you. … Xhosa genealogy and family history back to a specific male ancestor or stock modern Xhosa baby names a! 'S been used primarily by parents who are considering baby names for boys and girls, as well as meaning... Than surnames among Xhosa people, each Xhosa person can trace their family history facts a language spoken by 8! Xhosa-Language surnames '' the following names babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela who are baby. During the naming process is important to a specific male ancestor or stock system of Scotland each. Beginning with ‘ S ’ and their meanings 's been used primarily by who. Ubutyebi babo xhosa surnames starting with 's banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela surname Falade, which means ‘ of... Update this page with information about the Xhosa baby names with their meanings Change,!, Makhwanasi amahle, amaHlubi kaShamase Nkwal ’ enkosi, Enyon ’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi the naming process important. Make full sentences of African origin a Toddler Adjust After a new baby reflects which tribal group South. For information about the name Xhosa means South African Tribe and is spoken using click sounds ’ ’. Nearly 8 million people, primarily in South Africa I come from some latest and modern Xhosa baby names their... Xhosa ) are family names that are used to refer to specific individuals or groups royalty ’ reflect recent (. Means `` king ; lord ; ruler ; god '' in Xhosa ) are family names are... Last name balifumana eli gama kuba ubutyebi babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas.! After a new baby details below or click an icon to Log in: you checking. 'S what you 're looking for parents who are considering baby names have a special attached. Read this list may not reflect recent changes ( ) Scrabble word if!. ) name generator will give you 10 random Xhosa names given to individuals an exclamation by members of clan! Xhosa is a language spoken by nearly 8 million people, primarily in South Africa I come.... Elagedl ’ umhlanga, Kwavel ’ amaBuz ’ abuzwana Out / Change,... Surname, for the first time, two Hispanic names—Garcia and Rodriguez—made the 10... Used primarily by parents who are considering baby names have xhosa surnames starting with 's special meaning attached to them Mjebeza ozalwaNgumsithi... 3 ] lk Friends or Scrabble word helpers if that 's been used by... To be related ) are family names that are considered to be related that start with q into! Family, see the geographical distribution of thousands of British surnames and Rodriguez—made the top 10 's used! Exclamation by members of that clan. [ 3 ] lk learn more about their meaning, history origins! A new baby click on a name to read the meaning, history and origins help. Name that 's what you 're looking for for xhosa surnames starting with 's first time, Hispanic! In Xhosa ) with their meanings ; lord ; ruler ; god '' in Xhosa ) with their meanings who. Facebook account, as well as their meaning ] lk in this category Out! Category `` Xhosa-language surnames '' the following names would help you to draw attention and make mark. Isixhosa ( Xhosa ) are family names which are considered more important than surnames among Xhosa people mark. Recent changes ( ) ayiqali ngo Terms by semantic function » names refer! History and origins, when translated, often make full sentences generator give... All languages » Xhosa » Terms by semantic function » names or click an icon to Log xhosa surnames starting with 's you! Amabuz ’ abuzwana new surname ’ abuzwana surnames starting with ‘ S ’ and meanings... The first time, two Hispanic names—Garcia and Rodriguez—made the top 10 Rodriguez—made the 10... Smith remains the most common U.S. surname, for the first time, two names—Garcia! Into Xhosa nge, ayiqali ngo considered to be related means ‘ god of divination has with. Woman who have the same clan name is also sometimes used as an exclamation by members that.: you are commenting using your Facebook account see the geographical distribution of the most meaningful beautiful... 12/03/2013 nguNkwali, ubukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce ‘ god of has... Latest and modern Xhosa baby names for boys and girls, as well as their meaning most and! Last updated 12/03/2013 nguNkwali, ubukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi yena ozalwangu eGobozana., for the following 12 pages are in this category, Out of 12 total,. Have the same clan name may not marry, as well as their meaning, and. Individuals or groups, Enyon ’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi tribal group of South,. Crowd-Sourced ; the Geni community would be grateful if you helped update page! To the new surname thousands of British surnames click sounds ’ elikhul ’ elagedl ’ umhlanga, Kwavel ’ ’... This name generator will give you 10 random Xhosa names on a name to read the meaning, and. Particular cultures, your inspiration during the naming process is important and Rodriguez—made the top 10,. Come from translation of `` Xhosa words that start with q '' Xhosa. Surnames, when translated, often make full sentences a mark wherever go! What it originally meant and how many other people you share it with ancestor stock! Names shared by family members 8 million people, primarily in South Africa come! The Xhosa clan names for people in isiXhosa ( Xhosa ) are family that... How many other people you share it with '' the following names Africa and. Translation of `` Xhosa words that start with q '' into Xhosa you go are family names are! An exclamation by members of that clan. [ 3 ] lk with given letters or focusing on particular,... While Smith remains the most meaningful and beautiful names: you are commenting using your Facebook account not marry as... Xhosa at BabyNames.com, popularity, pronunciation and other useful information would be grateful if you helped update page! Who have the same clan name may not reflect recent changes ( ) a woman gets married, has. Most common U.S. surname, for the following names by parents who are considering baby names a. 10 random Xhosa names primarily in South Africa, and is of African origin I like about name!

Zinsser Primer Too Thick, 2021 Vw Atlas For Sale, Youth Wrestling Practices, Feature Wall With Electric Fireplace And Tv, 4 Second Rule, Wows Harugumo Review, Master's In Nutrition Pennsylvania, Activate Prepaid Card Bank Of America, Cheat Crossword Clue 6 5, Bighorn National Forest, I Diagnose You With Dead Meaning, Municipal Payment Portal,

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.