08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Utredning – frozen shoulder/frusen axel

Var gör det ont?

Smärtans lokalisation vid fryst axel varierar. Detta beror på att hela axelledens funktion påverkas vid denna sjukdom. Många patienter beskriver dock en djupt liggande smärta i axelleden.

Det tar stopp

Diagnostiken vid frozen shoulder är väldigt enkel. Känner du igen dig på någon av nedanstående videofilmer så har du drabbats av frozen shoulder.

Ovanstående video visar en patient med frozen shoulder. Notera svårigheterna att vrida armen utåt och inåt. Det tar stopp.

Ovanstående video en ung patient med en stor bencysta i ledkulan som utvecklat en frozen shoulder.

Ytterligare en patient med en frozen shoulder. Notera svårigheterna att vrida armen så handen når bakfickan. Det tar stopp.

Kliniska tester

Axelleden är uppenbart stel när man försöker vrida ut armen från kroppen eller inåt mot ryggen. Armen kommer inte speciellt långt när man lyfter den rakt fram, eller rakt ut från sidan.

Det som är mest typiskt för frozen shoulder är ändå “stoppet” och stelheten i utåtvridning (utåtrotation) och inåtvridning (inåtrotation). Det går bara inte att vrida axeln hur mycket man än pressar på.

Röntgen och MR

Röntgen

Vid frozen shoulder skall axelleden alltid röntgas. Man bör utesluta slitage av ledbrosket (artros) i axelleden eller tumörer i axelledens ben. Närmare 1 % av patienterna med misstänkt frozen shoulder har någon form av tumör i axelleden.

Magnetkameraundersökning

Det går inte att ställa diagnosen frozen shoulder med hjälp av MR.

Denna undersökning skall utföras efter ett olycksfall för att utesluta att patienten inte drabbats av en större senskada eller en fraktur (benbrott) som inte syns på röntgen. De vanligaste misstagen vid diagnostik av frusen skuldra drabbar just den patientgrupp som drabbats av ett olycksfall eller fått ett ryck i axeln.

Andra diagnoser

Diagnostiken av frusen axel går ut på att i första hand utesluta andra sjukdomar i axelleden som ger en uppenbart stel och smärtsam axel.

Artros i axelleden

Förvisso är det mycket vanligt med artros i nyckelbensleden, men det är ovanligt i axelleden (glenohumeralleden). En vanlig röntgen utesluter artros.

Akut kalkaxel

En akut kalkböld, en förkalkning i supraspinatussenan, kan ge synnerligen starka smärtor. Denna syns på en vanlig röntgen. Vid en kalkböld får man smärtor när man vrider i axeln, men det är inte samma stopp som vid frozen shoulder.

Spricka i ledhuvudet

En del patienter som drabbats av en olycka kan få en liten spricka i ledhuvudet (“odislocerad tuberculum majus fraktur”). I vissa fall leder detta till synnerligen svårartade smärtor. Det är inte ovanligt att sprickan inte syns på röntgen. MR är en bättre metod för att se detta.

Massiv rotatorcuffruptur

När axelleden drabbats av en olycka och blir både stel och alldeles uppenbart försvagad är det oftast frågan om en större senskada i axelleden. Dessa behöver repareras så snabbt som möjligt.

Tumör i ledhuvudet

Ett litet antal (<1 %) av patienterna som söker för frozen shoulder hos en axelspecial har en tumör i axelleden. Symtomen vid en tumör är identiska som de vid frusen axel.